İşçiyi ‘ahlaksız’ diye işten çıkaran ispat etmek zorunda

İşçiyi ‘ahlaksız’ diye işten çıkaran ispat etmek zorunda

Yargıtay: “Ahlaksızlık yaptığı iddiasıyla iş akdi işveren tarafından haksız ve ihbarsız olarak feshedilenlerden manevi tazminat, kıdem ve ihbar tazminatları, yıllık ücretli izin ve ücret alacaklarının talep edildiği davada; işveren yetkilisinin ellerinde görüntülerinin bulunduğunu belirterek ahlaksızlıkla suçlamasının” davacının kişilik haklarına saldırı ve kişilik haklarının ihlali niteliğinde olduğunun kabulü gerekirken davalıların kendi iddialarını ispatlayamaması karşısında manevi tazminat talebinin kabulü gerekir.” dedi.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

Esas : 2014/2671
Karar : 2015/14580
Tarih : 16.04.2015

* İŞ AKDİNİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHİ
* DERHAL FESİH HAKKINI KULLANMA SÜRESİ
* KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ
* MANEVİ TAZMİNAT

Özet: Davacı, ahlaksızlık yaptığı iddiasıyla iş akdinin işveren tarafından haksız ve ihbarsız olarak feshedildiği iddiasıyla manevi tazminat, kıdem ve ihbar tazminatları, yıllık ücretli izin ve ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Dosya kapsamına göre “işveren yetkilisinin ellerinde görüntülerinin bulunduğunu belirterek ahlaksızlıkla suçlamasının” davacının kişilik haklarına saldırı ve kişilik haklarının ihlali niteliğinde olduğunun kabulü gerekirken davalıların kendi iddialarını ispatlayamaması karşısında manevi tazminat talebinin kabulü gerekir.

(4857 s. İş K m. 26) (6098 s. Borçlar K m. 58, 417)

Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, manevi tazminatla yıllık izin ücretiyle ücret alacaklarının ödetilmesine karar VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR.

YEREL MAHKEMECE, davanın kısmen kabulüne KARAR VERİLMİŞTİR.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ş.Aygün Dündar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, ahlaksızlık yaptığı iddiasıyla iş akdinin işveren tarafından haksız ve ihbarsız olarak feshedildiği iddiasıyla manevi tazminat, kıdem ve ihbar tazminatları, yıllık ücretli izin ve ücret alacaklarının ödetilmesine karar VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalılar, davacının istifa ederek işten ayrıldığını savunarak davanın reddine karar VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlara ve bilirkişi raporuna dayanılarak isteği kısmen hüküm ALTINA ALMIŞTIR.

D) Temyiz:

Kararı davacı avukatı TEMYİZ ETMİŞTİR.

E) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları YERİNDE DEĞİLDİR.

2- Dosya kapsamına göre “işveren yetkilisinin ellerinde görüntülerinin bulunduğunu belirterek ahlaksızlıkla suçlamasının” davacının kişilik haklarına saldırı ve kişilik haklarının ihlali niteliğinde olduğunun kabulü gerekirken davalıların kendi iddialarını ispatlayamaması karşısında manevi tazminat talebinin kabulü gerekirken Mahkemece, gerekçesi dahi belirtilmeden yazılı şekilde talebin reddine karar verilmesi hatalı olup BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 16.04.2015 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

 

 

Comments

  1. Valentina Nisan 15, 2024 at 8:13 pm

    Wow, fantastic blog layout! How lengthy have you been blogging for?
    you made blogging look easy. The overall look of your website is
    fantastic, as neatly as the content! You can see similar here sklep internetowy

Leave a Comment